Dagelijks bestuur

Voor de organisatie van de volleybalclub mag Jeval beroep doen op volgende personen.

Voorzitter

Philip

Secretaris

Bieke

Penningmeester

Frank

Sport-technische commissie

Bieke

Bjorn

Dorien

Hans

Veerle

Financiële commissie

Frank

Andre

Raf

Raymond

Andy

Commissie Organisatie

Bjorn

Mario

Bart

Denny

Goele

Lies

Materiaalverantwoordelijke

Kris

Website

Bart

Facebook

Hans