Aanvraag attest voor tegemoetkoming lidgeld bij sportvereniging

Als lid van een erkende sportvereniging kan je via je mutualiteit een tegemoetkoming ontvangen voor het jaarlijkse lidgeld.